Konkreettisia askeleita, osa XII. Palkkaorjuus ja vapauden ydintekijät. 24. tammikuuta

Vapaakulkija · Kommentit: 0

"Ne joita kesähelteet kiduttavat
kaihoavat syksyn kuutamoita,
ei heitä pelota edes ajatella,
että syksyllä sata päivää heidän elämästään
on iäksi mennyttä."

Buddha Shakyamuni

Moni meistä haaveilee vakituisen palkkatyön lopettamisesta. Syyt vaihtelevat eri ihmisillä, jotkut pitävät työtään tylsänä ja ahdistavana, jotkut haluaisivat toteuttaa luovuuttaan, jotkut haluaisivat siirtyä henkiselle polulle, jotkut viljellä maata. Syitä palkkatyön lopettamiselle on yhtä monia kuin meitä ihmisiäkin. Siksi keinojakin elää elämäänsä ilman palkkatyötä on lukemattomia. Ei ole olemassa valmiita ratkaisuita, jotka sopisivat kaikille. Siksi ei mielestäni kannata pelkästään haaveilla palkkatyön lopettamisesta ja ajatella, että se pelkästään toisi ratkaisun elämämme ongelmiin. Usein ensin herää tyytymättömyyden tunne nykyiseen tilanteeseen ja siitä seuraa erilaisia ajatuksia sekä usein epärealistisia kuvitelmia. Mielestäni kannattaa tarkkaan pureutua tyytymättömyyden tunteisiin ja niistä seuranneisiin ajatuksiin. Tavoitteena on löytää perimmäiset syyt tyytymättömyyteen. Kun syyt ovat selvillä, on helpompi alkaa laatia konkreettista suunnitelmaa vapauden saavuttamiseksi.

Monilla meistä on elämäntilanteeseen sopimattomia haaveita. Haaveita, joita ei syystä tai toisesta ole realistista toteuttaa. Itse haaveilin vielä parisen vuotta sitten suhteellisen omavaraisesta elämänmuodosta maalla. Pureuduin haaveeni ytimiin ja totesin, että nykyisessä elämäntilanteessa se ei ole kovin realistista. Kouluikäiset lapseni viihtyvät kouluissaan, saavat siellä tukea elämäänsä ja ei olisi kovin järkevää muuttaa heidän elinolosuhteitaan näin radikaalisti, varsinkin kun tiedän, että he eivät haaveeni mukaisessa elinympäristössä viihtyisi. Pitääkin pureutua haaveen ytimiin, haave omavaraisesta elämänmuodosta maaseudulla on pilkottavissa osiin. Minulle se sisältää mm seuraavia elementtejä - haluan elää yksinkertaisesti ja mukavasti, kuitenkin kuluttaa vähän maapallomme resursseja, haluan viettää aikaani paljon luonnossa, haluan viljellä vihanneksia luonnonmukaisesti, haluan hiljaisuutta elämääni. Tänä päivänä pystyn toteuttamaan kaikki nuo elementit omassa elämässäni, jotka muodostavat haaveeni ytimen. Ja myös toteutan niitä. Pitää siis löytää ja etsiä tekijät, jotka muodostavat haaveiden ytimen. Ydintekijät voidaan hyvällä suunnittelulla siirtää osaksi nykyistä elämään. Elämäntilanteet muuttuvat ja muutosten yhteydessä voi aina tehdä muutoksia omaan elämäänsä. Huomaan alkuperäisen haaveeni muuttaneen muotoaan ajan kuluessa, jollain lailla haave on ehkä kadonnut kokonaan. Jäljellä on vain asiat, joita toteutan.

 

 

Vaihtoehtoinen ja vapaa elämä on mahdollista vain, jos on uskoa omaan onnistumiseensa. Itse asiassa kaikki asiat ovat mahdollisia vain uskomalla omiin kykyihinsä. Usko omiin kykyihin on ehdottoman tärkeää, sillä usein emme usein onnistu tekemään asioita ensimmäisellä kerralla oikein. Epäonnistumme, yritämme uudelleen ja epäonnistumme. Epäonnistuminen ei haittaa ihmistä,joka uskoo omiin kykyihinsä. Epäonnistuminen antaa meille tärkeää tietoa ja oppia siitä, mitä olemme tekemässä.  Vaihtoehtoisen elämän eläminen on vaativampaa kuin perinteisen palkkatyön suorittaminen. Vaihtoehtoinen elämä vaatii luovuutta, joustavuutta, tarkkaa suunnittelua, luopumista monista asioista, uusien taitojen oppimista. Taloudellisesti se vaatii tulemista toimeen vähemmällä, säästäväisyyttä, ehdoton vaatimus on velattomuus. Vastaavasti vaihtoehtoinen elämä palkitsee eläjänsä olemassaolon rikkaudella, suurena vapautena ja sisäisenä rauhana.

Oikoteitä onneen ei ole, kaikki tavoittelemisen arvoinen elämässä vaatii kovaa työtä. Uskoa omiin kykyihin ja rohkeutta epäonnistua. Ensimmäinen askel on pureutua omaan tyytymättömyyteensä, pureutua omiin haaveisiinsa ja etsiä elämänsä ydinkohdat. Ydinkohtien toteuttamiseksi on laadittava konkreettinen suunnitelma ja aikataulu. Uhrauksia ja kompromisseja on oltava valmis tekemään. Pitää huomioida myös omien läheisten ihmisten tarpeet ja nähtävä kokonaisuus. Vapauden tavoitteluun liittyy usein myös talousasiat. Talousasioiden kuntoon saattaminen on lopulta yksinkertaisinta. Pitää kuluttaa vähemmän rahaa kuin tienaa, pitää säästää ja maksaa lainat ja kulutusluotot pois. Muut asiat ovat vaikeampia ja kaikkein vaikeinta on nähdä oma sisäinen maailmansa ja siinä olevat vapauden esteet. Myös nämä sisäiset asiat tulee huomata ja kirjata suunnitelmaan, vapauden tavoittelu on kokonaisvaltainen prosessi.

Absoluuttista vapautta ei ole. On olemassa vain suhteellista vapautta eri asioista. Suhteet ovat vieläpä jatkuvassa muutoksessa. Siksi vapauden tavoittelussa ei ole olemassa mitään absoluuttista päämäärää. Vapauden saavuttaminen on prosessi ja prosessin, kuten koko elämänkin tulee olla hauskaa ja nautittavaa.

 

 

Kommentit: 0

Email again:

Lisää kommentti