Tieteellisen menetelmän soveltaminen koko ihmiskunnan hyväksi. 6. toukokuuta

Vapaakulkija · Kommentit: 0
Mikä tai mitä on Zeitgeist-liike?

Viime päivinä olen jälleen lueskellut paljon. Onneksi olensaanut nauttia myös luonnossa liikkumisesta  ja kevään tulosta. Eilen illalla olin suunnistamassa kotiseudullani ja se oli todella mukavaa. Keväisessä aurinkoisessa illassa oli hauska etsiä rasteja mukavassa porukassa. Suunnistuksessa yhdistyy monta hyvää asiaa, kuten sosiaalisuus, liikunta, luonto ja aivojumppa. Aivojumppaa olen jatkanut iltaisin lueskelemalla Montaignen esseitä ja perehtymällä Zeitgeist-liikkeen filosofiaan.

Zeitgeist-liikeessä on monia yhtymäkohtia omiin ajatusmalleihini. Ohessa lainaus Zeitgeist-liikeen perusfilosofiasta:

"Tieteen ja teknologian ihmisläheinen soveltaminen yhteiskuntasuunnittelussa ja päätöksenteossa sisältää keinot muuttaa niukkuuden kyllästämä, heimopohjainen, korruption täyttämä ympäristömme ja suunnata sen kehitys kohti organisoitua, inhimillisempää, kestävämpää ja tuottavampaa järjestelmää. Saavuttaaksemme tämän meidän täytyy ymmärtää keitä olemme, missä olemme, mitä meillä on, mitä tahdomme ja kuinka saavutamme päämäärämme. Nykyajan tilanne huomioon ottaen, ihmiskunnan on muutettava suuntaa. Nykyinen talousjärjestelmän romuttuu kiihtyvällä tahdilla ja maailman työttömyys lisääntyy suuremmaksi kuin koskaan. Samalla ajaudumme yhä lähemmäksi ekokatastrofia, josta ei välttämättä ole enää paluuta."

Zeitgeist-liike arvostelee kulutusyhteiskuntaa voimakkaasti. Kulutusyhteiskunnan lopputulosta ei ole vaikeaa nähdä. Jatkuva kuluttaminen johtaa ympäristön saastumiseen, luonnonvarojen tuhoutumiseen, henkiseen ja moraaliseen korruptioon, kilpailuun ja sotiin yhä niukemmiksi jäävistä uusiutumattomista luonnovaroista, uusiutuvien luonnonvarojen asteittaisesta pilaantumisesta. Allekirjoitan tämän kehityskulun täysin ja olen päätynyt samaan lopputulokseen itsenäisen ajattelun perusteella.

Liike arvostelee voimakkaasti myös kulutusyhteiskunnan kantavia voimia eli markkinataloutta ja liikevoiton maksimointia henkisten arvojen kustannuksella. Voiton tavoittelu johtaa henkisten arvojen vääristymiseen, kanssaihmiset nähdään kilpailemassa taloudellisesta hyödystä. Tämä johtaa ahneuteen, kateellisuuteen ja moniin muihin henkistä hyvinvointia rappeuttaviin negatiivisiin mielentiloihin. Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt rahan arkipäivän vaikutusta ihmisten elämään. Kuinka taloudellisen edun tavoittelu ohjaa ihmisten elämää yhä enenevässä määrin. Voin siis jossain määrin yhtyä myös näihin näkökantoihin. Toisaalta itse uskon myös siihen, että rahaan sinänsä ei liity sinänsä hyvää tai pahaa. Suhtautumisemme rahaan on suurempi ongelma. Jokainen ihminen voi kehittää omaa neutraalia suhtautumistaan rahaan.

Z-liike vie ajattelun rahasta hyvin mullistavalle tasolle. Liikkeen mukaan olisi mahdollista luoda tieteeseen perustuva yhteiskunta, jossa koko maailman resurssit; energia ja aine, voitaisiin jakaa tasapuolisesti kaikkien kesken. Rahaa ei tarvittaisi lainkaan, koska elämän perustarpeet olisi mahdollista tyydyttää ilmaiseksi. Tämä poistaisi käytännössä rikollisuuden, ahneuden ja kilpailun kokonaan. Onko tämä mahdollista? Kyllä. Uskon sen olevan mahdollista ihmisen henkisen evoluution myötä. Meillä ihmisillä on taipumus kuvitella, että se mitä olemme tällä hetkellä on pysyvää. Teknologinen evoluutio on ollut huimaa viime vuodet. Henkisessä evoluutiossa astumme kuitenkin vasta ensiaskeleita. Jos haluamme säilyä lajina, niin ihmiskunnan on alettava kehittymään myös henkisesti korkeammalla tasolle. Z-liike tarjoaa siihen oman näkökulmansa.

Z-liike korostaa tieteellisen metodin ohjaamaa globaalia yhteiskuntarakennetta. Tästä olen hieman eri kannoilla. Tieteellinen metodi on toki tärkeää, mutta yhtä lailla nostaisin uuden yhteiskuntarakenteen peruspilareiksi humaanit ja henkiset arvot sekä luonnon kanssa sopusoinnussa elämisen. Näistä arvoista toki kirjoitetaan myös Z-liikeen sivuilla, mutta ehkä niiden merkitys on jäänyt hieman taka-alalle. Korostan kuitenkin, että olen perehtynyt varsin pinnallisesti liikkeen toimintaan ja arvoihin.

Z-liikkeen sivuilla on mahdollisuus tutustua hyvin seikkaperäisesti liikkeen filosofiaan. Olen tässä kirjoituksessani vain raapaissut ohutta pintaa liikkeen arvoista ja näkemyksistä. Suosittelen perehtymään liikkeen internet-sivustoihin, jos haluaa saada uusia näkökulmia omaan elämäänsä ja haluaa vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskuntarakenteen suunnitteluun.

http://www.zeitgeist.fi/

 

Kommentit: 0

Email again:

Lisää kommentti